אורטל שמלץ ניהול ידע

Font Size

SCREEN

Profile

שנה גודל טקסט
שנה ניגודיות
   
מעברים כרמל-מנשה
מ.א. מנשה - מ.א. חוף הכרמל


Font Size

SCREEN

Profile

Cpanel
08 יולי 2009 In ניהול תהליכים

 

ניהול הידע נועד לתמוך ולממש את תהליכי האיתור, הלכידה, הארגון, ההפצה והפיתוח של ידע חדש בארגון. מימוש תהליך שיטתי זה מחייב את מעורבותו של הארגון כולו מהמנכ"ל ועד אחרון העובדים. ישנם מספר גורמי מפתח בארגון אשר שיתופם בחשיבה על ניהול הידע ברמה האסטרטגית תסייע בהובלתו ובמימושו לאורך זמן:

א. ספקי המידע- כל בעל תפקיד בארגון המייצר מידע, מומחה תוכן בתחום ואדם המצוי בצומת בה נצבר מידע רב. חשוב לשתף את הפונקציות הללו בתהליך איתור הצרכים כמי שעתיד לספק את המידע על גבי הכלים והתהליכים שיבנו. בחלק מהמקרים ספק המידע נמצא מחוץ לארגון, לדוגמא: לקוחות, ספקים וכד'.

 

ב. צרכני המידע- בעלי תפקידים אשר עתידים לבצע פעולות קונקרטיות באמצעות המידע אודותיו מתבצע איתור הצרכים, היינו כלל העובדים בארגון. בתהליך איתור הצרכים יש להבין את צורכי המידע, השימושים המרכזיים הנעשים במידע המועבר וכן את תהליך זרימת המידע על  פי נקודת מבטם. חשוב לשתף את צרכני המידע בתהליך איתור הצרכים שכן כל פתרון שיינתן ייבנה קודם כל בהתאם לצרכים ולאופני צריכת המידע שלהם.

 

ג.יועץ ארגוני- תפקידו של היועץ הארגוני לספק מידע אודות ההיבטים התרבותיים הקשורים לניהול הידע (מוטיבציות, התנגדויות וכד'), אשר יסייעו בבניית תמונת המצב, הגדרת הפתרונות וכן שיטות הטמעה מתאימות לארגון הספציפי.

 

ד.אנשי האו"ש (ארגון ושיטות)- בחלק מהארגונים ישנה פונקציה האחראית על תחום האו"ש (ארגון ושיטות) המובילה את תהליכי העבודה והנהלים בארגון. מכיוון שתחום ניהול הידע נדרש להשתלב ולעיתים אף לטייב את תהליכי העבודה, ישנה חשיבות רבה לשילובם של אנשי האו"ש בתהליך. תרומתם המרכזית היא הבנת תהליכי העבודה כפי שצריכים להתבצע במצב ה"רצוי" וכפי שמתבצעים במצב ה"מצוי",  ויסייעו בהשתלבות ניהול הידע בתהליכים הארגוניים.

 

ה. אנשי המחשוב/מערכות מידע- מרבית הארגונים מממשים את תחום ניהול הידע באמצעים טכנולוגיים. במידה והוגדרו פתרונות ממוחשבים יש לשלב את אנשי המחשוב ומערכות המידע בתהליך כמי שיהיו שותפים משמעותיים בשלב התכנון והמימוש.

 

ו. מנהלים- תהליכי ניהול ידע מוצלחים מתקיימים רק כאשר הנהלת הארגון מחויבת ומובילה את התהליך. רצוי כי הדרג הניהולי ילווה את התהליך בכל אחד מן שלבי העבודה, אך מכיוון שזמנם של מנהלים מוקדש לנושאים רבים, יש לערבם בתהליך בצמתים קריטיים בהם יש צורך בהכרעה ובקידום התהליך.

 


 
 
08 יולי 2009 In ניהול תהליכים

 

ניהול הידע אינו פרויקט חד פעמי הבא לידי ביטוי בהקמת פורטל ארגוני, מערכת מידע או ישיבה שתכליתה שיתוף בידע. ניהול הידע הוא תהליך שיטתי המתקיים בארגון כחלק אינטגראלי מהעבודה היומיומית ומושתת על תרבות ארגונית המעודדת חקירה, למידה ושיתוף. מלבד האתגר הגדול בקיום תהליך שיטתי של ניהול ידע ישנם 4 אתגרים מרכזיים עימם נדרש הארגון להתמודד:

 

1. שינוע והעברת מידע/ידע- האתגר מתמצא בהנגשת המידע הנכון, לאדם הנכון בזמן הנכון. העברת המידע והידע בתוך ומחוץ לארגון דורשים התגברות והתמודדות עם ידע שאינו מובנה, מפתוח וקטלוג נכון של המידע הארגוני ושימוש בכלים המאפשרים נגישות אליו. לא פעם המקור המרכזי לקשיים בתחום זה הם פערי הידע אצל העובדים עצמם; האם העובד יודע מה הנושאים אותם הוא חסר? האם הוא יודע את שאינו יודע?

 

2. מוטיבציה לשיתוף בידע - אתגר תרבותי ואנושי ממדרגה ראשונה, המתייחס לעובדים אשר המוטיבציה שלהם לשתף בידע נמוכה. הסיבות להיעדר המוטיבציה לתרום ולשתף בידע נובעים לעיתים מחשש של העובד: שלא יזדקקו לו יותר, שתיווצר לו תחרות מבית, שדבריו יוצאו מהקשרם ויעשה בהם שימוש לא מקצועי וכד'.

 

3. חסכים בטכנולוגיה- היעדר, מחסור או חוסר התאמה של טכנולוגיות מידע אשר תפקידן לתמוך בתיעוד והעברת המידע והידע בתוך ומחוץ לארגון. ישנו אתגר גדול לתרגם את הצרכים הארגוניים למכלול של כלים ומנגנונים התומכים את ניהול הידע, הוצאות כספיות גבוהות, הכשרת כוח אדם מקצועי לשימוש וניהול המערכות וכן שינוי הרגלי עבודה בגין הטמעה של טכנולוגיות חדשות.

 

4. עומס מידע- מתייחס למצב בו נצבר מידע רב בארגון והוא אינו מנוהל באופן המאפשר לעובדים לאתר את המידע הרלוונטי להם. עומס המידע עלול לגרום לבזבוז רב של זמן, לחוסר בהירות לגבי המידע העדכני, לכפילות חומרים ולתחושה כללית של בלבול וחוסר בהירות. כבר רבות נאמר כי עודף מידע כמוהו כהיעדר מידע.  על הארגון להגדיר את תחומי הליבה בהם ראוי וכדאי לנהל את הידע ולקיים תהליך שוטף של טיוב מאגרי המידע וספריות המסמכים למיניהן.

 

ניהול הידע הוא תחום אינטרדיסציפלינרי העוסק בכלל הרבדים של הארגון; הגלויים והסמויים, הטובים והדורשים שיפור, בדרגי העובדים לצד דרגי ההנהלה וכד'. ככזה הוא מגלם בתוכו אתגרים רבים חלקם שכיחים ומתקיימים בכלל הארגונים וחלקם ספציפיים למאפייני הארגון הבודד. המודעות לאתגרים אלו וקיום תהליך מקצועי וסדור יסייע בהתמודדות עם אתגרים אלו וברתימת לטובת הצלחת התהליך. 

 

 
המודעות לנקודות אלו וקיום תהליך מקצועי וסדור, יסייע בהתמודדות עם האתגרים השונים וברתימת הארגון לטובת הצלחת התהליך.

 

 
04 יולי 2009 In אודותינו

 

 keshet.png      שידורי קשת: הובלת תהליך אפיון צורכי ידע וכתיבת תוכנית אסטרטגית לניהול הידע ומימושה. מאפייני החברה חייבו שמירה על איזון בין חדשנות ויצירתיות לבין שימור ושימוש חוזר במידע. התכנית מיועדת למחלקות התוכן לצד מחלקות התמך התפעוליות.  
         
enosh_1.png     אנוש: הגדרת תפקיד, הכשרה וליווי בכניסה לתפקיד של מנהל הידע הארגוני. ביצוע תהליך איתור צורכי ידע ובניית תכנית עבודה אסטרטגית לניהול הידע באנוש. אפיון וליווי הקמת אתר האינטרנט המשמש להפצת ידע לקהלי היעד השונים של העמותה בתחום בריאות הנפש.  
         
altsuler.png     אלטושלר שחם: הובלת תהליך אסטרטגי לאפיון צורכי הידע ובניית תכנית אסטרטגית לניהול הידע ומימושה; ניתוח ובנייה של תהליכי עבודה הכפופים לרגולציה ולדרישות המקצועיות של החברה, בניית סביבה דיגיטאלית לניהול תהליכי העבודה, הנהלים, משימות ומסמכים ועוד.  
         
tel_aviv_1.png     עיריית תל אביב: חניכה של מנהלי הידע בחטיבת התפעול, בניהול הפורטל החטיבתי ואתרי המשנה של היחידות. ניתוח השימשות באתרי היחידות ובניית תכנית לשיפור ניהול המידע והנגשתו לעובדי העירייה.

 

         
huji.jpg     האוניברסיטה העברית: אפיון מפורט לאתר האוניברסיטה, מחלקות אקדמיות ואדמיניסטרטיביות ושאר שירותי המידע אשר ינתנו באתר לסטודנטים, מועמדים וסגל אקדמי. אפיון אתר לבי"ס לעבודה סוציאלית ורווחה חברתית, אתר הרשות לתלמידי מחקר, המחלקה למדעי המדינה ועוד.  
         
shabas.jpg     שירות בתי הסוהר: הקמת סביבות למידה במערכת ה LMS עבור תחומי הליבה הארגוניים. עיבוד והבנייה של מידע הקיים במצגות ומסמכי עבודה לכדי מידע שימושי בסביבות הלמידה. הכשרה של מנהלי הדרכה בתחום ניהול הידע.  
         
hadasa.jpg     בית החולים הדסה עין כרם: הובלת תהליכי ניהול ידע באגף משאבי האנוש ושל בית החולים. שימור ידע של עובדים ותיקים, פיתוח מנגנונים להבנייה של ידע סמוי, שיתוף בידע בין המחלקות השונות ושיפור מתן שירותי מידע לכלל עובדי בית החולים, הקמת פורטל בתחומי משאבי האנוש. הבניית תהליכי BI באגף הסיעוד.  
         
sochnut_2.png     הסוכנות היהודית: הכשרת המנהלים בארגון לשימוש במדיה חברתית וכלי ניהול ידע מתקדמים, לעבודתם היומיומית. אפיון וליווי הקמת פורטל ארגוני המשמש את כלל היחידות והתחומים המקצועיים, לניהול ושיתוף הידע הפנים ארגוני  
         
rosch_3.png     שגרירי רוטשילד: הגדרת מדיניות ניהול המידע ובניית עצי ידע לניהול המסמכים והמידע הדיגיטלי בארגון. תוך התייחסות לקהלי היעד השונים והאתגרים הטכנולוגים הנלווים לסביבת העבודה שלהם.  
         
yad_mordechay.jpg     מכוורת יד מרדכי: הכשרה של מובילת תחום ניהול הידע בארגון, ובניית תכנית עבודה אופרטיבית למתן מענה לצורכי הידע של החברה.  
         
bet_izi.jpg     בית איזי שפירא: ליווי מקצועי בפיתוח תפיסת ניהול הידע הארגונית וחניכת המנהלים בתחום. הקמת צוות היגוי להובלת הנושא ושילובו בתהליכי פיתוח והפצת הידע המקצועיים בהם עוסק הארגון. אפיון וליווי בהקמת מערכת CRM לניהול המידע על מקבלי השירותים ותהליכי העבודה.   
         
bituach.jpg     ביטוח ישיר - שיפור הפורטל הארגוני המשמש את מוקדי השירות בחברהבהיבטי תוכן, מבנה ונגישות. הכשרת צוות ניהול הידע של החברה.  
         
otsar.png     משרד האוצר: הובלת מהפך בתחום ניהול המסמכים בלשכה המשפטית. בניית עצי ידע לניהול וארגון המסמכים וכן כתיבת הגדרת תפקידים ונוהל עבודה לשמירה על עדכניות המידע בלשכה.  
         
beatzmi_2.jpg     בעצמי: אפיון מערכת מידע חדשה לעמותה, המטפלת בכל ההיבטים המקצועיים והמחקריים. ליווי תהליך בחירת הספק, פיתוח והטמעת המערכת בארגון.  
         
forum_2.jpg     הפורום לקידום השירות האזרחי - לאומי: איסוף Best Practices מארגוני הפורום וכתיבת מסמך תורה והעפלה של מעטפת תכנית השירות האזרחי - לאומי  
         
1_aluma.gif     אלומה: בניית תכנית לפיתוח מקצועי של צוות ההדרכה בכלל התכניות המרכיבות את הארגון. התכנית שילבה תהליך הקנייה של ידע "חדש" לצד איסוף פרקטיקות מיטביות שפותחו ע"י מנהלי ההדרכה והיווי בסיס לשיתוף בידע ומיסודו.   
         

michlala_medinaut.jpg

    המכללה למדינאות: בניית טקסנומיה למאגר המידע המקצועי המשרת את הסטודנטים וסגל המרצים במכללה. אפיון מרכז משאבי המידע המקוון של המכללה.  
         

atid.jpg 

 

 

פותחים עתיד: ליווי בתהליכי הטמעה של מערכת מידע ארגונית והכשרת צוות מערכות המידע להובלת השינוי בארגון והטמעת השימוש במערכת בשגרה.  

 

 

 

   

democratic.jpg 

 

 

המכון לחינוך דמוקרטי: מיפוי תחומי הליבה, המודלים המקצועיים ומומחי התוכן של המכון כבסיס לליווי תהליך הקמת יחידה ארגונית אשר תעסוק בחדשנות מקצועית ובתהליכי ניהול הידע הארגוניים. ליווי מקצועי של תהליכי חדשנות וניהול הידע במכון.

 

 

 

 

   

 betmorasha.jpg

 

 

בית מורשה: חיפוש מידע בנושאים חינוכיים ערכיים ועיבודם לכדי מאגר מידע מקצועי המאפשר אחזור מהיר וידידותי.  

 

 

 

   

 global_energy1.jpg

 

 

GlobalEnergy - חברה חקלאית בינלאומית: אפיון, פיתוח והטמעה של מערכת בינה עסקית (BI), התומכת את תהליכי העבודה המרכזיים בחברה ומאפשרת לחברה לתעד נתונים, לנתח אותם ולקבל החלטות עסקיות המבוססות עליהם.
 

 

 

 

   
click_software.jpg     
ClickSoftware - חברת תוכנה בינלאומית: ניתוח צרכי הידע באירגון, וכתיבת תוכנית אסטרטגית לצמצום פערי הידע באמצעים טכנולוגיים, תהליכי הכשרה, E Learning, כלי web 2.0 ועוד.
 
         
shitufim.jpg     
מרכז שיתופים - המרכז לקידום המגזר השלישי בישראל: הובלת פורום המכשיר מנהלי ידע במגזר השלישי. יעוץ וליווי מקצועי של תהליך הקמת ספרייה המתמחה במגזר השלישי. כתיבת תוכן אסטרטגי לניהול ידע ושילוב טכנולוגיות מידע בעמותות וקרנות. אפיון מערכת ניהול קשרי לקוחות עבור המרכז.
 
         
harel.jpg     
הראל חברה לביטוח: איפיון, ליווי, פיתוח והטמעה של אתרים פנים ארגוניים בתחום ההדרכה, השירות, ארגון ושיטות.
 
         
 maagad.jpg    
מאגד מ.י.ם: חיפוש מידע מחקרי, פטנטים, תעשיות ומוצרים חדשניים, אשר תומכים את עבודת המחקר והפיתוח של המאגד (קונסורציום) בתחום השבחת המים בישראל.
 
         
machon_mandel.jpg     
מכון מנדל - מכון לפיתוח מנהיגות חינוכית בישראל: יעוץ וליווי שוטף של תחום ניהול הידע בארגון. אפיון הפורטל והאתרים הפנים-ארגוניים, התומכים בתהליכי הלמידה המתקיימים במכון וליווי תהליכי הפיתוח שלהם.
 
         
yad_sara1.jpg     
עמותת "יד שרה": עזרה באיפיון ופיתוח אתר האינטרנט והפורטל האירגוני. הובלה וניהול הפרוייקט מטעם הארגון, מול ספק התוכנה. הכשרה וליווי מקצועי של מומחי וכותבי התוכן לאתרים השונים. ביצוע בדיקות איכות לאתרים. כתיבה והובלת תהליכי ההדרכה, השיווק וההטמעה של האתרים.
 
         
jdc.jpg    
JDC - ג'וינט ישראל: הובלת תהליכי ניהול ידע מטעם מחלקת מערכות המידע, במסגרתם: אפיון פורטל הג'וינט הכללי לצד אפיון אתרי משנה לאגפים וליחידות השונות, בניית תכנית אסטרטגית לניהול הידע ב"אשל עמותות למען הזקן", אפיון אתר האינטרנט של הג'וינט העולמי לציון 100 שנים לפעילות הארגון ועוד.

 
         
 myers-jdc-brookdale.jpg    
מכון ברוקדייל: אפיון והקמת הפורטל, חניכה של מנהלת הידע והכשרה של מובילי תחום ניהול הידע בתחומים השונים, בניית תכנית הטמעה ומימושה.
 
         
carmiel.jpg    
עיריית כרמיאל: חיפוש מידע בנושאים דמוגרפיים, כלכליים, חברתיים לקידום תכניות תשתית אסטרטגיות של העירייה בתחומי התחבורה.
 
         
rama_hagolan.jpg    
מועצה אזורית גולן: ארגון המידע במחלקה לחינוך בלתי פורמאלי. בניית עצי ידע וארגון המידע הפנים מחלקתי לצורך שימוש חוזר ושיתוף בידע בין בעלי התפקידים במחלקה.
 
         
atalanium.jpg    
אטלנטיום: חיפוש מידע עיסקי בינלאומי אודות טכנולוגיות, שווקים, מתחרים פוטנציאליים ועוד.
 
         
idf.jpg     
צה"ל: כתיבת תיקי יסוד לקורסים והכשרות. גיבוש מסמך המלצות לשיפור אתרים ברשת הצבאית ובמשרד הביטחון, וליווי מקצועי ביישומן (דובר צה"ל, היועץ הכלכלי, חיל החינוך והנוער ועוד).
 
         
 exlibris.jpg    
Exlibris: ליווי בבחינת ובחירת ספקי תוכנה לפיתוח אתר שירות לקוחות בינלאומי מרכזי - costumer center.
 
         
 mizrachi_tfahot.jpg    
בנק מזרחי טפחות: ניהול תכנים במערכת הממוחשבת לניהול הלמידה (LMS) בבנק.
 
         
israel_canada.jpg    
המגבית המאוחדת לישראל בקנדה: מיפוי כלל ארגוני של צורכי ניהול הידע, וכתיבת תכנית עבודה אסטרטגית למימוש תחום ניהול הידע בארגון.
 
         
haamuta_lehaatsama_kalkalit_lenashim.jpg    
העמותה להעצמה כלכלית של נשים: סיוע בבחירת ספקים לפיתוח אתר האינטרנט של העמותה – הגדרת הדרישות מהמערכת וקיום משא ומתן עם הספקים.
 
         
merchavim.jpg    
מכון מרחבים: ניתוח וכתיבת מסמך אפיון למערכת מידע פנים ארגונית, התומכת את הפרויקטים והתוכניות החינוכיות שמוביל המכון בכל רחבי הארץ. סיוע בבחירת ספק וליווי תהליך הפיתוח של המערכת. הדרכה והטמעת המערכת לשימוש יומיומי במכון. ניהול תהליך השינויים והשיפורים במערכת.
 
         
merkaz_ela.jpg    
עמותת אלה: ניתוח צרכים וכתיבת מסמך אפיון למערכת מידע מקצועית פנים ארגונית, ליווי תהליך הפיתוח והטמעת המערכת בעמותה.
 
         
hazavit_hashlishit.jpg    
הזוית השלישית: כתיבת מסמך אפיון לאתר אינטרנט עבור הזוית השלישית.
 
         
tranemate.jpg    
TrainMate: מתן שירותי ייעוץ מקצועי בתחום ניהול הידע, וליווי לקוחות בתחום זה.
 
         
atidim.jpg    
עתידים: ביצוע תהליכי תיעוד שיטתיים של תכנית הצוערים במגזר הציבורי.
 
bahat.jpg    
בהט פיתוח הדרכה: מתן שירותי ייעוץ מקצועי בתחום ניהול הידע, וליווי לקוחות בתחום זה.
 
zinuk_baalia.jpg    
עמותת אלומה - זינוק בעליה: חניכה והכשרה מקצועית של צוות ההדרכה בפיתוח התכנית, ניתוח הגדרות תפקידים, העברת סדנאות ועוד.
 
         
keren_avihay.jpg     קרן אביחי: מיפוי כלל הגורמים העוסקים בפיתוח יכולות ארגוני המגזר השלישי, שנעשה כחלק משירותי הקרן עבור ארגונים הנתמכים על ידה.  
         
tau.png      אוניברסטית תל-אביב: קיום מספר קורסים לסגל האוניברסיטה בנושא ניהול ידע ופיתוח המומחיות האישית והארגונית בתחום.
 
         
roham.png      משרד ראש הממשלה: בניית אסטרטגיה לניהול ידע באגף הביטחון.  
         
gvanim.png      גוונים: הובלת תהליך אסטרטגי לאפיון צורכי הידע ובניית תכנית אסטרטגית לניהול הידע, בדגש על איתור ותיעוד של פרקטיקות מיטביות המיועדות להפצה ושימוש חוזר בתוך ומחוץ לארגון.  
         
 lamas.png     הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: הכשרה של מנהלים ועובדי הלשכה בנושא ניהול ידע אישי וארגוני.  
         
lashon.png      האקדמיה ללשון העברית: איסוף ועיבוד מידע גלובלי לצורך למידה מארגונים בעולם, כמרכיב תומך החלטה בהקמת מיזם חדשני ופורץ דרך ברמה בינלאומית  
         
 lando.png     יובל לנדאו סוכנות לביטוח: ניתוח תהליכי עבודה, תיעוד וכתיבת נהלים בהתאם לסטנדרטים הנדרשים מהגורמים הרגולטיביים של שוק ההון.  
         
 madanes.png     מדנס סוכנות לביטח: ניתוח תהליכי עבודה, תיעוד וכתיבת נהלים בהתאם לסטנדרטים הנדרשים מהגורמים הרגולטיביים של שוק ההון.  
         
      קימרון: יעוץ מקצועי וליווי של כתיבת "התורה" המקצועית של תחומי הליבה של קמרון. הפיכת הידע הסמוי, למידע גלוי ונגיש המאפשר למגוון בעלי תפקידים לבצע את המשימות בהתאם לסטנדרטים ולפרקטיקה המיטבית שהתפתחה בארגון לאורך השנים.  
25 מאי 2009 In אודותינו

 

שאיפתנו היא להפוך את הידע של העובד הבודד, לנכס של הארגון כולו.


ניהול משאבי הידע של הארגון איננה מטרה העומדת בפני עצמה, אלא פרקטיקה ושיטה ניהולית התורמת להשגת מטרות ויעדי הארגון.
"אורטל ניהול ידע" מתמחים בתחומי המידע והידע. אנו מספקים לארגונים וחברות שירותים בתחומי המידענות העסקית, ניהול הידע ופיתוח הדרכה. שילוב של שלושת תחומי המומחיות הללו מהווים יתרון ייחודי של "אורטל ניהול ידע" הבא לידי ביטוי במתן מענה שלם ללקוחותינו.
אנו מספקים שירותים של איסוף ועיבוד מידע הקיים בסביבה החיצונית של הארגון וניהול הידע והמומחיות הקיימים בתוך הארגון.

הפתרונות שאנו מיישמים מושתתים על מנגנונים טכנולוגיים, כתובים ובינאישיים הנמצאים בחזית עולם המידע. הכלים העומדים לרשותנו יאפשרו זרימה של הידע בין כל חלקי הארגון, תיעוד המידע וצבירת ה"הון האינטלקטואלי", תוך כדי ביצוע המשימות וכחלק משגרת העבודה ולא כפעולה המתבצעת בדיעבד.

 

לכל ארגון ישנם מאפיינים הייחודיים רק לו.

הפתרונות שאנו מיישמים מותאמים לאופיו התרבותי של הארגון, פרופיל הלקוחות והעובדים שלו, התשתיות הטכנולוגיות הזמינות, שיטות הניהול הקיימות בארגון וכמובן, המידע והידע המקצועי הרלוונטי.
לצד התייחסות ומענה לצרכים הייחודיים של כל לקוח אנו מביאים לידי ביטוי את ניסיון העבודה העשיר שלנו עם מגוון רחב של ארגונים, חברות ועסקים - מעמותות דלות תקציב ועד לארגונים בינלאומיים.

 

תפיסת העולם שלנו דוגלת בכך שיש לייצר תשתיות ארגוניות אצל הלקוח שיאפשרו לו לפעול לאורך זמן בעצמאות וללא תלות בגורם חיצוני. היכולת המקצועית של הצוות שלנו בשילוב עם המתודולוגיות הייחודיות שפותחו ב"אורטל ניהול ידע", ממצבים אותנו כחברה המובילה בתחום ניהול הידע בישראל.

24 מאי 2009 In חיפוש מידע

 

בעידן המידע של ימינו, קיים הצורך בהתמחות מעמיקה של העובד באירגון, והפיכתו לבעל ידע רחב ומעמיק ככל האפשר בתחום עיסוקו. חלק נכבד מהידע הזה, לא ניתן לא ניתן ללימוד במסגרות המוכרות דוגמת הכשרות מקצועיות או לימודים אקדמיים.
 

חיפוש מידע

כיום נדרש הרבה יותר מידע – תיאורטי ומעשי, הן במסגרת התפקיד הכללית, והן ביחס למשימות פרטניות וממוקדות נושא. שירותי חיפוש מידע יהוו את הפתרון המושלם לצורך זה.

המידע הנכון, ולא יותר מזה

 

כדי לקבל ולבצע החלטות ניהוליות נכונות, צריך להישען על נתונים ומידע מהימנים, עדכניים ורלוונטיים. מהצד השני, עומס במידע, כמוהו כחוסר מידע מוחלט. במילים אחרות - עליכם לקבל את המידע הרלוונטי, אבל לא יותר מכך!
 
גם אם כל המידע הדרוש לכם קיים ברשת האינטרנט וזמין לכל, עדיין ידרשו מכם כישורים ומשאבים רבים, כדי להבטיח את האפקטיביות והיעילות של חיפוש המידע, כגון:
 
1. מיומניות בתהליכי חיפוש מידע, על-מנת להגיע למידע מדוייק ורלוונטי.
 
2. השקעת זמן בתהליך החיפוש.
 
3. יכולת להעריך את איכות המידע והאמינות שלו.

החבילה השלימהחיפוש מידע, בדיקתו ואריזתו

 

לצד עושר המידע שקיים ברשת האינטרנט, ישנה כמות עצומה של מידע שלא קיימת "אונליין", ודורשת גישה למאגרי מידע מקצועיים, אשר החיפוש ודליית התוכן מהם צורכים השקעת זמן ועלויות גדולות. במקרה הזה, חיפוש מידע יכול להתבצע במאגרי מחקרים, מאמרים, פטנטים, חברות, מוצרים, נתונים דמוגרפיים וסטטיסטיים, כתבי עת אלקטרוניים, עיתונות כתובה ומקווונת, בלוגים מקצועיים ועוד.
 

המידענים של חברת "אורטל ניהול ידע" מתמחים בחיפושי מידע, ויבצעו עבורכם את החיפוש, הן באתרי האינטרנט הנגישים לכל, הן ב"web העמוק" – חומרים הקיימים בנבכי רשת האינטרנט, אך קשים לגישה ולאיתור, והן במאגרי מידע מקצועיים.
 
לאחר מציאת המידע הרלוונטי, נאמת אותו עם מקורות מידע נוספים כדי לבדוק את האמינות ואת העדכניות שלו, ובשלב הסופי והמשמעותי ביותר עבורכם, נעבד ונארוז את המידע, באופן הקל והנוח ביותר לשימושכם ולצרכיכם, לדוגמא – בצורת טבלאות, מצגות, גרפים, וכדומה.


21 מאי 2009 In ניהול ידע

 

אחד המאפיינים הבולטים של תקופתנו, הוא כמות המידע העצומה שמייצר, מעבד ומאחסן האדם המודרני. בשיאו של עידן המידע, הופך העובד הממוצע באירגון או בעסק שלכם, למומחה עתיר ידע בתחומו - הן בגלל הידע המקצועי והמיומנות בתפעול הטכנולוגיות, שהפכו לכלי עבודה המשולב כמעט בכל פעולה, והן בגלל מגמת ריבוי ההתמחויות בימינו - רמת ההתמחות הפרטנית של כל עובד ועובד היא גדולה יותר, וכל בעל תפקיד באירגון אוחז במצבור ידע עשיר, רחב ולא מתועד ברובו.

 
האתגר המרכזי של תחום ניהול ידע, הוא להפוך את המידע והניסיון בהם מחזיקים אנשי המפתח באירגון - מידע סמוי, לא מאורגן, לא שיטתי ולא נגיש - למידע מאורגן, גלוי וזמין, לכל מי שהוא דרוש לו. במילים אחרות, להפוך את הידע הנרכש, מנכס של האדם הבודד לנכס של האירגון כולו.

 

ניהול ידע - עושים סדר בבלאגן 

 

ניהול ידע הוא לא מטרה בפני עצמה, אלא תפיסה ופרקטיקה ניהולית, התורמת להשגת מטרות האירגון או העסק שלכם. אחד האתגרים המרכזיים בתחום ניהול ידע, הוא לזהות ולהבדיל את החומרים המשמעותיים לעבודה העסקית או המקצועית של האירגון, המחלקה או העובד, מתוך כמויות המידע והידע העצומות שנערמו והצטברו לאורך השנים.  
 
תהליך ניהול ידע מורכב ממספר שלבים עיקריים:
 
  • מיפוי והגדרת הידע הדרוש ועבור איזו פעולה הוא דרוש.
  • איתור הידע – בדיקה האם הידע קיים בתוך האירגון והיכן הוא נמצא, ואם הוא חסר, איתור מקורות ידע חיצוניים, והבאת הידע הנחוץ לתוך האירגון.
  • התאמת מנגנונים וכלים של ניהול ידע לאירגון – התאמת כלים טכנולוגיים כגון פורטל אירגוני, מערכת לניהול מסמכים, מערכת C.R.M, ו/או כלים אירגוניים, כמו פיתוח שיטות להפקת לקחים, סיכום פגישות ודיונים בארגון, הפקת מדריכים כתובים, תיקון נהלי עבודה ועוד.
  • אירגון ואריזת הידע - באופן כזה שיהיה קל לעובדים השונים לצרוך אותו ולהשתמש בו. 
  • הטמעה של פתרונות הידע באמצעות שיווק, הדרכה והקניית הכלים הדרושים לעובדים, במטרה להפוך אותם לעצמאים, בכל הנוגע לניהול נכון של הידע העומד לרשותם.
 
תהליך ניהולי זה, הכרחי לארגונים ועסקים שרוצים לשרוד ולהצליח בעולם החדש והגלובלי. הוא יעזור לכם לחסוך בזמן ההכשרה של עובדים חדשים, בחיפוש של מידע רלוונטי ובחזרה מיותרת על אותם התהליכים והטעויות פעם אחר פעם.
 
ניהול ידע חיוני לכל אירגון או עסק, קטן כגדול - מחברות הייטק, מפעלים וספקי שירותים, דרך תחומי החינוך וארגונים ללא מטרות רווח, ועד לעסקים פרטיים. עבודה שיטתית של ניהול ידע וארגונו, תשאיר לכם את הפנאי להשקיע בעבודה המקצועית ולא בחיפוש מידע - כיום כדי להצליח, אתם חייבים לנהל את הידע שלכם.

 

"אורטל - ניהול ידע" – חליפה תפורה לפי מידה

 

המומחים של "אורטל - ניהול ידע", הם בעלי ניסיון עשיר ומקיף, ומתמחים בהתאמת פיתרונות ניהול ידע התפורים לפי מידתכם: התאמה אישית של תהליך ניהול ידע, בהתאם לצרכי האירגון הספציפי שלכם.
 
צורת ההסתכלות הרחבה של אנשי המקצוע שלנו, הנובעת מנסיון העבודה העשיר שלנו עם מגוון רחב של אירגונים, חברות ועסקים - מעמותות דלות תקציב ועד לאירגונים בינלאומיים - מאפשרת לנו לבצע תהליך ניהול ידע, מהרמה הבסיסית ביותר, ועד להתמודדות עם אתגרי הידע המורכבים ביותר, ולהתאימו לארגונך "כמו כפפה ליד". הפרטים שישפיעו על אופי פיתרון ניהול הידע, הם אופיו התרבותי של האירגון, פרופיל העובדים שלו, התשתיות הטכנולוגיות הזמינות, שיטות הניהול הקיימות בארגון וכמובן, המידע והידע אותם אנו נדרשים לנהל ולארגן.
 

 

 

 

21 מאי 2009 In דף הבית

"היינו יכולים להיות ארגון נהדר, אילו רק ידענו את מה שאנחנו כבר יודעים"

 

המטרה המרכזית של תחום ניהול הידע, היא להפוך את הידע והניסיון של העובדים בארגון או בעסק, מידע סמוי, לא מאורגן ולא נגיש, למידע גלוי, מעובד, מאורגן וזמין לכל דורש.

או בקצרה להפוך את הידע של האדם הבודד, לנכס של הארגון כולו.    הצוות שלנו מתמחה ועוסק בתחומי ניהול הידע ופיתוח ההדרכה השונים, וילוו את ארגונכם בכל שלבי התהליך: מאיתור הצרכים והגדרת התוכנית האסטרטגית, דרך בניית הפתרונות הנדרשים ועד להטמעתם בארגון.

 

  

 


 שאיפתנו היא להפוך את הארגון או העסק שלכם לעצמאי, ולהביאו למצב שבו הוא מנהל את הידע שלו, ללא כל תלות באנשי המקצוע שלנו.


 

עמוד 2 מתוך 2