אורטל שמלץ ניהול ידע

Font Size

SCREEN

Profile

שנה גודל טקסט
שנה ניגודיות
   
מעברים כרמל-מנשה
מ.א. מנשה - מ.א. חוף הכרמל


Font Size

SCREEN

Profile

Cpanel
18 אוקטובר 2010 In ניהול ידע

יעוד התפקיד

מנהל הידע, מוביל את המדיניות הארגונית בתחום ניהול המידע והידע, כנגזרת של יעוד הארגון ואסטרטגיית הפעולה שלו. אחראי לטיפוח תרבות ארגונית של שיתוף בידע ופיתוח החדשנות הארגונית. מוביל ושותף לאפיון, פיתוח והטמעה של מנגנוני לניהול המידע ולשיתוף בידע הארגוני הכוללים: תיעוד, שיתוף, שימוש חוזר, פיתוח של ידע חדש והטמעה שלו בתהליכי העבודה וקבלת ההחלטות בארגון. מסייע למנהלים ולעובדי הידע בארגון לייצר אינטגרציה של ידע ממגוון מקורות המידע בתוך ומחוץ לארגון, כבסיס לקבלת החלטות וביצוע משימות הליבה. מנהל הידע מבצע את תפקידו תוך שיתוף פעולה עם מגוון שותפי התפקיד שלו.

 

שותפי תפקיד

  1. מנהלי הארגון – רתימת ההנהלה ומנהלים בדרגות השונות להובלת תהליכי ניהול ידע, ומימוש ניהול הידע כתומך באסטרטגיה הארגונית. לרוב מנהל הידע כפוף למנהל הארגון ומנהל יחידה מרכזית.
  2. יועץ ארגוני – אחראי בארגון על הובלת תהליכי שינוי ופיתוח תרבות ארגונית התואמת את הנורמות והערכים הארגוניים. היועץ הארגוני הוא שותף תפקיד מרכזי של מנהל הידע בכל הקשור לניהול תהליכי השינוי בארגון וכן לטיפוח תרבות ארגונית של שיתוף בידע וחדשנות מקצועית.
  3. אנשי מערכות המידע – מתמחים בפיתוח וניהול הכלים הטכנולוגיים לניהול הנתונים והמידע בארגון. שותפי תפקיד מרכזיים של מנהל הידע באפיון פתרונות טכנולוגיים והטמעתם בארגון. 
  4. מפתחי ומנהלי הדרכה/ משאבי אנוש – אנשי משאבי האנוש וההדרכה עוסקים רבות במרכיבי הידע והמיומנויות של העובדים. החל מהמידע הדרוש לעובדים בשלב הכניסה לתפקיד, דרך תהליכי חניכה ועד לקידום מקצועי. ניהול הידע ותחום ההדרכה משלימים זה את זה ומאפשרים לארגון להעביר מידע ולשתף בידע במגוון ערוצים ודרכים.
  5. מומחי תוכן – מספר מומחים בארגון המחזיקים ידע בעל ערך מרכזי ואחראים על ארגון המידע והפצתו על גבי פלטפורמות לניהול תוכן (לדוגמא פורטל ארגוני). מנהל הידע עובד בשיתוף פעולה עם אותם מומחים ומסייע להם בהגברת הנגישות למידע וידע מקצועי.
  6. צרכני ידע/עובדים – כלל העובדים בארגון אשר צורכים מידע וידע באופן שוטף. מרבית הכלים והמנגנונים לניהול ידע מאופיינים ונבנים לאור המאפיינים והצרכים של צרכני המידע. מנהל הידע עובד עימם על מנת לוודא שתהליכי ניהול הידע נותנים מענה לצורכיהם.
  7. ארגון ושיטות – אנשי הארגון והשיטות מתמחים בהבניה וטיוב של תהליכי עבודה בארגון. ניהול הידע לרוב משנה ומתערב בתהליכים קיימים, על כן מנהל הידע מקיים דיאלוג מקצועי עם אנשה או"ש להשתלבות ושינוי מיטבי של התהליכים. כמו כן, הם שותפים בתהליכי ההטמעה של מנגנוני ניהול הידע בשגרת העבודה בארגון.
08 יולי 2009 In ניהול תהליכים

 

ניהול הידע נועד לתמוך ולממש את תהליכי האיתור, הלכידה, הארגון, ההפצה והפיתוח של ידע חדש בארגון. מימוש תהליך שיטתי זה מחייב את מעורבותו של הארגון כולו מהמנכ"ל ועד אחרון העובדים. ישנם מספר גורמי מפתח בארגון אשר שיתופם בחשיבה על ניהול הידע ברמה האסטרטגית תסייע בהובלתו ובמימושו לאורך זמן:

א. ספקי המידע- כל בעל תפקיד בארגון המייצר מידע, מומחה תוכן בתחום ואדם המצוי בצומת בה נצבר מידע רב. חשוב לשתף את הפונקציות הללו בתהליך איתור הצרכים כמי שעתיד לספק את המידע על גבי הכלים והתהליכים שיבנו. בחלק מהמקרים ספק המידע נמצא מחוץ לארגון, לדוגמא: לקוחות, ספקים וכד'.

 

ב. צרכני המידע- בעלי תפקידים אשר עתידים לבצע פעולות קונקרטיות באמצעות המידע אודותיו מתבצע איתור הצרכים, היינו כלל העובדים בארגון. בתהליך איתור הצרכים יש להבין את צורכי המידע, השימושים המרכזיים הנעשים במידע המועבר וכן את תהליך זרימת המידע על  פי נקודת מבטם. חשוב לשתף את צרכני המידע בתהליך איתור הצרכים שכן כל פתרון שיינתן ייבנה קודם כל בהתאם לצרכים ולאופני צריכת המידע שלהם.

 

ג.יועץ ארגוני- תפקידו של היועץ הארגוני לספק מידע אודות ההיבטים התרבותיים הקשורים לניהול הידע (מוטיבציות, התנגדויות וכד'), אשר יסייעו בבניית תמונת המצב, הגדרת הפתרונות וכן שיטות הטמעה מתאימות לארגון הספציפי.

 

ד.אנשי האו"ש (ארגון ושיטות)- בחלק מהארגונים ישנה פונקציה האחראית על תחום האו"ש (ארגון ושיטות) המובילה את תהליכי העבודה והנהלים בארגון. מכיוון שתחום ניהול הידע נדרש להשתלב ולעיתים אף לטייב את תהליכי העבודה, ישנה חשיבות רבה לשילובם של אנשי האו"ש בתהליך. תרומתם המרכזית היא הבנת תהליכי העבודה כפי שצריכים להתבצע במצב ה"רצוי" וכפי שמתבצעים במצב ה"מצוי",  ויסייעו בהשתלבות ניהול הידע בתהליכים הארגוניים.

 

ה. אנשי המחשוב/מערכות מידע- מרבית הארגונים מממשים את תחום ניהול הידע באמצעים טכנולוגיים. במידה והוגדרו פתרונות ממוחשבים יש לשלב את אנשי המחשוב ומערכות המידע בתהליך כמי שיהיו שותפים משמעותיים בשלב התכנון והמימוש.

 

ו. מנהלים- תהליכי ניהול ידע מוצלחים מתקיימים רק כאשר הנהלת הארגון מחויבת ומובילה את התהליך. רצוי כי הדרג הניהולי ילווה את התהליך בכל אחד מן שלבי העבודה, אך מכיוון שזמנם של מנהלים מוקדש לנושאים רבים, יש לערבם בתהליך בצמתים קריטיים בהם יש צורך בהכרעה ובקידום התהליך.